Past Events

Čas konverzacije na engleskom - 5 O’clock parTEA

18 Nov 17:00 - 18:00 18 Nov 17:00 - 18:00 - Banja Luka Banja Luka
S Caffe S Caffe
Čitaš tekst na engleskom (skoro) sve razumiješ! Čuješ da neko priča i dalje je sve u redu. Pokušaš da se uključiš u razgovor, međutim, sve što možeš da kažeš jeste nekoliko...   More info


© 2017 Siguez