Duchovná obnova pre manželské páry

Duchovná obnova pre manželské páry07 Nov 09:00 - 10 Nov 12:00 - Medjugorje
Medjugorje

Route

19. Medzinárodná duchovná obnova pre manželské páry


Past Events

Peregrinacion Medjugorje

01 Oct 16:00 - 13 Oct 16:15 01 Oct 16:00 - 13 Oct 16:15 - Medjugorje Medjugorje
Medjugorje Medjugorje
Pilgrimage to Medjugorje...   More info

Hành Hương Mễ Du 22-26/10/2018

22 Oct 18:00 - 26 Oct 21:00 22 Oct 18:00 - 26 Oct 21:00 - Medjugorje Medjugorje
Medjugorje Medjugorje
Cộng Đoàn Hành Hương Âu Châu tổ chức Hành Hương Mễ Du, 22-26/10/2018. Liên lạc: Cha Chánh (UK) viber 7414...   More info


© 2018 Siguez