Past Events

Seminar:Dileme u primjeni propisa iz oblasti računovodstva i PIO

27 Apr 10:00 - 16:00 27 Apr 10:00 - 16:00 - Mostar Mostar
Hotel Bristol Mostar Hotel Bristol Mostar
KONTINUIRANA EDUKACIJA RAČUNOVOĐA I REVIZORA PRIVREDNA ŠTAMPA d.o.o. organizuje S E M I N A R: DILEME U PRIMJENI PROPISA IZ OBLASTI RAČUNOVODSTVA, POREZA I (NOVOG) ZAKONA O...   More info


© 2018 Siguez