Past Events

Ispiti Austrijske jezičke diplome u Zenici

14 Apr 08:30 - 16:00 14 Apr 08:30 - 16:00 - Sarajevo Sarajevo
Centar EDUKO Centar EDUKO
14. 4. 2018. god. u Zenici Ispiti: -za spajanje porodice -za studij u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj -za posao u iznad navedenim zemljama (medicinari, inžinjeri, radnici SSS...   More info

Pripreme za eksternu maturu - drugi krug

14 Apr 09:00 - 12 May 15:00 14 Apr 09:00 - 12 May 15:00 - Sarajevo Sarajevo
Centar EDUKO Centar EDUKO
I ove godine centarEDUKO organizira pripreme za polaganje eksterne mature. Na pripremama za polaganje eksterne mature objasnit ćemo vam strukturu ispita i način ocjenjivanja...   More info

Info Dan

14 Apr 10:00 - 15 Apr 16:00 14 Apr 10:00 - 15 Apr 16:00 - Sarajevo Sarajevo
Centar EDUKO Centar EDUKO
Info Dan je prilika da se informišete o zaposlenju u Njemačkoj za medicinare-opći smjer sa početkom u 10:00h. Posao, uslovi, stanovanje, život, spajanje porodice, papirologija...   More info

Ispiti Austrijske jezičke diplome u Sarajevu

15 Apr 08:30 - 16:00 15 Apr 08:30 - 16:00 - Sarajevo Sarajevo
Centar EDUKO Centar EDUKO
15. 4. 2018. god. u Sarajevu Ispiti: -za spajanje porodice -za studij u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj -za posao u iznad navedenim zemljama (medicinari, inžinjeri, radnici SSS...   More info

Besplatni čas njemačkog jezika

18 Apr 13:30 - 15:00 18 Apr 13:30 - 15:00 - Sarajevo Sarajevo
Centar EDUKO Centar EDUKO
Promotivni čas medicinskog njemačkog jezika će se održati 18. 4. 2018. godine sa početkom u 13:30h u prostorijama Centra EDUKO Gimnazija Obala, Obala Kulina bana br. 3 Sarajevo...   More info

Info Dan

21 Apr 13:00 - 15:00 21 Apr 13:00 - 15:00 - Sarajevo Sarajevo
Centar EDUKO Centar EDUKO
Info Dan je prilika da se informišete o zaposlenju u Njemačkoj za medicinare-opći smjer sa početkom u 13:00h. Posao, uslovi, stanovanje, život, spajanje porodice, papirologija...   More info

Ispiti Austrijske jezičke diplome u Sarajevu

23 Apr 09:00 - 16:00 23 Apr 09:00 - 16:00 - Sarajevo Sarajevo
Centar EDUKO Centar EDUKO
23. 4. 2018. god. u Sarajevu Ispiti: -za spajanje porodice -za studij u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj -za posao u iznad navedenim zemljama (medicinari, inžinjeri, radnici SSS...   More info

Ispiti Austrijske jezičke diplome u Zenici

12 May 08:30 - 16:00 12 May 08:30 - 16:00 - Sarajevo Sarajevo
Centar EDUKO Centar EDUKO
12. 5. 2018. god. u Zenici Ispiti: -za spajanje porodice -za studij u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj -za posao u iznad navedenim zemljama (medicinari, inžinjeri, radnici SSS...   More info

Ispiti Austrijske jezičke diplome u Sarajevu

13 May 08:30 - 16:00 13 May 08:30 - 16:00 - Sarajevo Sarajevo
Centar EDUKO Centar EDUKO
13. 5. 2018. god. u Sarajevu Ispiti: -za spajanje porodice -za studij u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj -za posao u iznad navedenim zemljama (medicinari, inžinjeri, radnici SSS...   More info


© 2018 Siguez