Past Events

Seminar:Dileme u primjeni propisa iz oblasti računovodstva i PIO

24 Apr 10:00 - 16:00 24 Apr 10:00 - 16:00 - Sarajevo Sarajevo
Hotel Holiday Sarajevo Hotel Holiday Sarajevo
KONTINUIRANA EDUKACIJA RAČUNOVOĐA I REVIZORA PRIVREDNA ŠTAMPA d.o.o. organizuje S E M I N A R: DILEME U PRIMJENI PROPISA IZ OBLASTI RAČUNOVODSTVA, POREZA I (NOVOG) ZAKONA O...   More info


© 2018 Siguez